Kiểm đếm và giao nhận hàng hóa tại công ty Nhật Hải Star.

Công ty Nhật Hải Star luôn mong được hơp tác với Quí Công ty về lĩnh vực kiểm đếm và giao nhận, Công ty chúng tôi có những thành viên đã từng nhiều năm làm kiểm đếm giao nhận và luôn nghiêm túc trong quá trình giao hàng .Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Quý Công ty với báo giá tốt nhất, sẵn sàng giao nhận tất cả các loại hàng hoá mà Quí Công ty yêu cầu.

Xin trân trọng kính chào !