Đóng và rút Container tại Công ty Nhật Hải Star

Công ty Nhật Hải Star ngoài những nghành chằng buộc, đóng kiện , Công ty chúng tôi còn chuyên về đóng và rút hàng Containers .Chúng tôi sẽ đóng và rút Containers cho Quí Công ty với dịch vụ tốt nhất về giá cả và sự an toàn hàng hoá.

Dưới đây là một số hình ảnh rút & đóng Container:Kính mong nhận đươc sự hợp tác từ phía Quý Công ty.